Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-10-15 12:19:00 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przedborzu / Rozpoznanie cenowe na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń informatycznych na potrzeby SP ZOZ w Przedborzu 2018-10-15 Paweł Nowicki Publikacja artykułu
2018-10-15 09:48:10 IRŚ.271.1.15.2018 - Zmiana sposobu użytkowania budynku strażnicy na pomieszczenia służące do wypoczynku i rekreacji wraz z jego przebudową i nadbudową / Modyfikacja do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Paweł Nowicki Publikacja artykułu
2018-10-15 09:41:36 IRŚ.271.1.15.2018 - Zmiana sposobu użytkowania budynku strażnicy na pomieszczenia służące do wypoczynku i rekreacji wraz z jego przebudową i nadbudową / Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Paweł Nowicki Publikacja artykułu
2018-10-11 13:51:18 Aktualności / Lokalizacja inwestycji celu publicznego (Znak: SL.6733.1.2018) z dnia 11.10.2018 Paweł Nowicki Publikacja artykułu
2018-10-11 10:33:02 Wybory Samorządowe 2018 / Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Przedborzu o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta Przedborza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Paweł Nowicki Publikacja artykułu
2018-10-10 14:59:58 IRŚ.271.1.15.2018 - Zmiana sposobu użytkowania budynku strażnicy na pomieszczenia służące do wypoczynku i rekreacji wraz z jego przebudową i nadbudową / Ogłoszenie o zamówieniu Paweł Nowicki Publikacja artykułu