Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-12-10 14:51:30 Zwierzęta do adopcji / Zwierzeta do adpopcji Paweł Nowicki Edycja artykułu
2018-12-10 08:46:37 Rok 2018 / Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Przedbórz Paweł Nowicki Publikacja artykułu
2018-12-10 08:44:48 Rok 2018 / Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Miasta i Gminy Przedbórz na 2019 rok Paweł Nowicki Publikacja artykułu
2018-12-07 11:52:52 Rok 2018 / Uchwały Rady Miejskiej w Przedborzu w roku 2018 Paweł Nowicki Edycja artykułu
2018-12-06 14:34:37 Aktualności / Lokalizacja inwestycji celu publicznego (Znak: SL.6733.12.2018) z dnia 06.12.2018 Paweł Nowicki Edycja artykułu
2018-12-06 14:32:44 Aktualności / Lokalizacja inwestycji celu publicznego (Znak: SL.6733.12.2018) z dnia 06.12.2018 Paweł Nowicki Publikacja artykułu
2018-12-06 14:24:05 Aktualności / Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Obywatelskich oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Paweł Nowicki Publikacja artykułu
2018-12-06 09:24:38 Taryfy / Zatwierdzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Przedbórz Paweł Nowicki Edycja artykułu
2018-12-06 09:20:38 Taryfy / Zatwierdzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Przedbórz Paweł Nowicki Edycja artykułu
2018-12-06 09:19:36 Taryfy / Zatwierdzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Przedbórz Paweł Nowicki Edycja artykułu