Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-06-26 12:24:31 IRŚ.271.1.7.2017 - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Pocztowej w Przedborzu z podziałem na części / Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia i modyfikacje do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Piotr Chlebosz Publikacja artykułu
2017-06-26 12:21:50 IRŚ.271.1.7.2017 - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Pocztowej w Przedborzu z podziałem na części / Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Piotr Chlebosz Publikacja artykułu
2017-06-23 12:44:58 IRŚ.271.1.6.2017 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych z podziałem na części / Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia i modyfikacje do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Piotr Chlebosz Publikacja artykułu
2017-06-23 12:40:50 IRŚ.271.1.6.2017 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych z podziałem na części / Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Piotr Chlebosz Publikacja artykułu
2017-06-23 08:48:52 Aktualności / Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz Komisji Spraw Obywatelskich Piotr Chlebosz Publikacja artykułu
2017-06-22 16:47:12 IRŚ.271.2.12.2017 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy inwestycji prowadzonej przez Zamawiającego, dotyczącej „Dokończenia prac budowlanych w zabytkowym parku przy ul. Trytwa w Przedborzu z podziałem na części” – część II roboty budowlane polegające na wykonaniu ogrodzenia / Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Piotr Chlebosz Publikacja artykułu
2017-06-22 16:37:14 IRŚ.271.2.11.2017 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy inwestycji prowadzonej przez Zamawiającego, dotyczącej „Dokończenia prac budowlanych w zabytkowym parku przy ul. Trytwa w Przedborzu z podziałem na części” – część I budowa nawierzchni alejek parkowych / Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Piotr Chlebosz Publikacja artykułu
2017-06-22 16:30:18 IRŚ.271.2.10.2017 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej przy inwestycji prowadzonej przez Zamawiającego, dotyczącej "Dokończenia prac budowlanych w zabytkowym parku przy ul. Trytwa w Przedborzu z podziałem na części" - część I budowa nawierzchni alejek parkowych / Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Piotr Chlebosz Publikacja artykułu
2017-06-22 15:27:05 Aktualności / Informacja o zmianie terminu sesji RM Piotr Chlebosz Publikacja artykułu
2017-06-21 10:05:39 Aktualności / Modyfikacja do zaproszenia do wzięcia udziału w konkursie na nabór partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V Ochrona Środowiska, Działanie V.4 Piotr Chlebosz Publikacja artykułu