Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz Komisji Spraw Obywatelskich

2017-06-23 08:48:52
Informacja o zmianie terminu sesji RM

2017-06-22 15:27:05
Modyfikacja do zaproszenia do wzięcia udziału w konkursie na nabór partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V Ochrona Środowiska, Działanie V.4

2017-06-21 10:05:39
Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Przedborzu

2017-06-20 15:28:57
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

2017-06-20 15:27:03
Lokalizacja inwestycji celu publicznego (Znak: SL.6733.7.2017) - obwieszczenie z 19.06.2017

2017-06-19 11:37:36
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

2017-06-16 11:22:32
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz Komisji Spraw Obywatelskich

2017-06-07 08:24:46
Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie na nabór partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V Ochrona Środowiska, Działanie V.4 Ochrona Przyrody, Poddziałanie V.4.2 Przeciwdziałanie Degradacji Środowiska

2017-06-02 11:39:13
Lokalizacja inwestycji celu publicznego (Znak: SL.6733.6.2017)

2017-06-02 10:10:08