Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg Wniosków i Petycji

2019-02-13 14:50:36
Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2019-02-08 12:49:30
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przedborza dotyczące podstawowej kwoty dotacji

2019-02-07 09:38:40
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przedborza dotyczące podstawowej kwoty dotacji

2019-02-07 08:27:02
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przedborza dotyczące podstawowej kwoty dotacji

2019-02-07 08:25:34
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg Wniosków i Petycji

2019-02-01 11:33:13
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Przedbórz na rok 2019

2019-01-30 11:57:41
Lokalizacja inwestycji celu publicznego Znak: SL.6733.1.2019 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Przedborza

2019-01-18 13:14:12
Lokalizacja inwestycji celu publicznego Znak: SL.6733.12.2018/2019 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 18.01.2019r.

2019-01-18 11:55:36
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przedborza o pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 178 obręb Żeleźnica, gm. Przedbórz

2019-01-18 09:39:41